fbpx

MOKYTOJAI

Image of Dan Brulé

Dan Brulé

Dan Brulé yra šiuolaikinis mokytojas, gyduolis, vienas iš garsių sąmoningo kvėpavimo srities pradininkų, kvėpavimo terapijos kūrėjų ir pirmosios tarptautinių sertifikuotų rebefingo mokytojų grupės narys. Dan taip pat vadovauja visame pasaulyje paplitusiam Dvasinio kvėpavimo judėjimui.

Nuo 1970 m. Dan Brulé asmeniškai mokė daugiau kaip 150 000 žmonių daugiau kaip 60-tyje šalių. Jis padeda olimpiniams atletams, geriausiems kariams ir rytų kovos menų atstovams, konsultuoja žymius medikus, verslo vadovus ir garsiausius oratorius, tokius kaip Tony Robbins. Dan yra parašęs keletą knygų, tarp kurių ir „Tiesiog kvėpuok. Sąmoningo kvėpavimo meistriškumas“ [angl.“Just Breathe: Mastering Breathwork”]. Jis taip pat yra prana jogos (hinduistų kvėpavimo mokslo) ir cigūno (kinų gydomojo kvėpavimo pratimų) meistras.

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Kvėpavimo meistriškumo kelias (sąmoningo kvėpavimo pagrindai).

 

Dvasinio kvėpavimo menas (kvėpavimo įsisąmoninimas ir sąmoningas kvėpavimas dvasiniam tobulėjimui).

 

Gydanti kvėpavimo galia (sąmoningas kvėpavimas fizinei, emocinei ir psichologinei sveikatai ir gerovei).

 

Daugiau informacijos apie mokytoją: https://www.breathmastery.com/

 

ENG

Dan Brulé is a modern-day teacher, healer and a world-renown pioneer in the field of Breathwork. He is one of the creators of Breath Therapy and was among the original group of Internationally Certified Rebirthers. He also leads the worldwide Spiritual Breathing Movement.

Since 1970, Dan has personally trained more than 150.000 people in over 60 countries. He has trained Olympic athletes, elite warriors and martial artists. He coaches leading medical experts, corporate executives, and peak performers including Tony Robbins. He is the author of several books including “Just Breathe: Mastering Breathwork”

He is a master of Prana Yoga (the Hindu Science of Breath) and Chi Kung/Qigong (Chinese Medical Breathing Exercises).

 

During the festival he will lead these workshops:

The Path of Breath Mastery (Learn the fundamentals of breathwork)

 

The Art of Spiritual Breathing (Breath awareness and conscious breathing for spiritual awareness and growth)

 

The Healing Power of the Breath (Breathwork for Physical, Emotional and Psychological health and wellbeing)

 

More information about teacher: https://www.breathmastery.com/

Image of Dan Brulé

Dan Brulé

Sąmoningas kvėpavimas, Rebefingas
Image of David Lurey

David Lurey

David Lurey praktikuoja jogą nuo 1995 m. Pirmąjį jogos mokytojo sertifikatą jis gavo 2000 m. ir nuo to laiko tobulinasi skirtingų stilių jogos praktikose tiek ant jogos kilimėlio, tiek gyvenime.

Jogos pamokose vadovaudamasis įvairiais dvasiniais mokymais, David padeda savo mokiniams įveikti įvairias, dažnais sudėtingas jogos asanas, drąsindamas juos pasitelkti stebuklingą kvėpavimo galią, dvasinę ramybę ir ugdyti įgimtą širdies gebėjimą mylėti. David moko įvairių stilių jogos.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Vidinis ir išorinis tobulėjimas. Žvelgiame vidun, kad augtume išorėje

Užsiėmimo metu laukia meditacija, muzika, kryptingas judėjimas, jogos asanos ir kvėpavimas, kurie padės sujungti praeitį ir ateitį į šią akimirką.

Ketinimas, susitelkimas ir veiksmas: jogos formulė tiek ant kilimėlio, tiek gyvenime

Šiame užsiėmime laukia klasikinės jogos asanos, kurias praktikuosime įvairiais būdais, gilindamiesi į tai, kaip ketinimas, susitelkimas ir veiksmas sukuria jogos praktikos pilnatvę.

Vyrų ratas. Sąmoningas sambūris

Šiame tik vyrams skirtame užsiėmime gilinsimės į įvairius buvimo vyru šiuolaikiniame pasaulyje aspektus.

Mantra veiksme. Asanų kelionė per čakras ir giedojimą

Giedodami mantras keliausime septyniomis pagrindinėmis kūno čakromis, kad sužadintume kūno įsisąmoninimą.

Bus daugiau…

 

Daugiau informacijos apie mokytoją: https://findbalance.net/

 

ENG

David Lurey began practicing in 1995. Completed his first TTC in 2000 and have kept growing in many lineages, practices, forms and styles of Yoga on and off the mat.

Using various spiritual teachings as guidelines for classes, David takes students through opening and often challenging Asanas while encouraging the magical power of breath and mental stillness to cultivate the true loving nature of the heart. His teachings appears in several styles of Yoga that David shares.

 

During the festival he will lead these workshops:

Involution & Evolution: Looking inwards to expand outwards

This class includes meditation, music, ‘functional movement,’ asana practice and breathing to unite the past and future into the present moment.

Intention, Alignment & Action: A formula for Yoga on and off the mat

This class explores ‘classic’ poses practiced in a variety of different ways to explore how intention, alignment and action create a wholesome and exploratory Yoga practice.

Men’s Circle: A Conscious Gathering

A Men Only workshop to explore various aspects of what it means to be a man in modern times.

Mantra in Action: An Asana Journey Through the Chakras and chanting

It will be a journey through the seven main chakras of the body with asanas to stimulate physical awareness and mantra singing.

Will be more…

 

More about teacher: https://findbalance.net/

Image of David Lurey

David Lurey

Joga, Vyrų ratas
Image of Taber Shadburne

Taber Shadburne

Taber Shadburne yra vienas iškiliausių virsmo konsultantų ir mokytojų, per pastaruosius 30 metų padėjęs tūkstančiams žmonių transformuoti savo gyvenimą ir santykius. Jis yra vedęs gyvenimą keičiančius seminarus maždaug 60 miestų, 20 šalių, 5 žemynuose. Taber 10 metų gilinosi į dzenbudizmą, gyveno ir praktikavo „Darmos lietaus“ dzenbudizmo centre bei dirbo su įvairiais dvasiniais mokytojais. Jis turi muzikos bei lyginamosios religijotyros bakalauro laipsnį bei psichologinio konsultavimo magistro laipsnį. Taber sukūrė „Santykių revoliucijos“ programą, kurios moko visame pasaulyje. Jis taip pat 20 metų artimai bendradarbiavo su dr. Brad Blanton ir yra vienintelis žmogus, kuriam Brad Blanton išdavė Radikalaus atvirumo meistro ugdytojo sertifikatą. Kartu su kitais žymiais autoriais, tokiais kaip Deepak Chopra, Taber parašė knygą „Išgijimo esmė. Žymiausių šiandienos balsų skleidžiamos idėjos, išmintis ir paguoda“ [angl. The Heart of Healing: Inspired Ideas, Wisdom and Comfort from Today’s Leading Voices]. Taber įkūrė Dvasios bažnyčią Oklende, Kalifornijoje ir „Baltojo suopio“ šventyklą, šiuolaikišką dvasinį atsiskyrimų centrą kalvose prie San Diego. Jis taip yra aistringas profesionalus muzikantas.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Festivalio metu Taber ves įvairius užsiėmimus radikalaus atvirumo tema bei teiks asmenines konsultacijas.

 

Daugiau informacijos apie mokytoją: https://www.taberji.org/

 

ENG

Taber Shadburne, M.A., is a cutting-edge counselor and teacher of transformation who has helped thousands of folks transform their lives and their relationships for over 30 years. He has led life-changing workshops in about 60 cities, in 20 countries, on five continents. He studied Zen for 10 years, lived and practiced at the Dharma Rain Zen Center, and has worked deeply with various spiritual teachers. He has a B.A. in Music and Comparative Religion and an M.A. in Counseling Psychology. Taber is the creator of the work known as R/evolutionary R/elating, which he teaches all over the world. He has also worked closely with Dr. Brad Blanton for 20 years, and is the only person ever to be certified by Brad as a Master Trainer of Radical Honesty. Taber co-authored a book, “The Heart of Healing: Inspired Ideas, Wisdom and Comfort from Today’s Leading Voices,” with notables such as Deepak Chopra, and he founded the Church of Soul, in Oakland, California, and the White Hawk Sanctuary, a progressive spiritual retreat center, in the hills outside San Diego. He is also a passionate professional musician and recording artist.

 

During the festival he will lead these workshops:

He will offer a range or combination of workshops related to radical honesty during the festival and private consultations also.

 

More information about teacher: https://www.taberji.org/

Image of Taber Shadburne

Taber Shadburne

Radikalus atvirumas
Image of Anna Rakvin

Anna Rakvin

Anna pradėjo praktikuoti hatha jogą (aštanga vinjasa jogą) prieš 18 metų, kuomet sutiko savo mokytojus Radhą and Pierre, kurie buvo paties Patthabi Jois iš Maisoro mokiniai. Anna 18 metų kasmet praleisdavo po pusmetį mokydamasi iš jų jogos centre Kretoje. Po dešimties metų jogos praktikos kartu su mokytojais, Radha paprašė Annos pradėti mokyti jogos. Anna taip pat 4 metus mokėsi šiacu metodo, japoniško gydymo būdo, pagrįsto tais pačiais principais kaip ir akupunktūra. Iš savo mokytojo Kazunori Sasaki 2010 m. Anna gavo sertifikatą ir nuo tada gydo žmones šiacu metodu. Ji taip pat veda su šiacu susijusius seminarus, ypač moterų sveikatos temomis. Šiuo metu Anna gyvena Vrindavane, Indijoje, kur dirba ir studijuoja Vedų studijų institute.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Moterų sveikatai skirti užsiėmimai.

Juose Anna mokys moteris pasirūpinti savo sveikata taikant šiacu metodus. Ji kalbės apie menstruacijų ciklą ir dažniausiai pasitaikančias moterų ligas šiuolaikinėje visuomenėje bei kaip jų išvengti naudojant šiacu metodą. Anna taip pat taikys šiacu metodą asmeninių konsultacijų metu.

 

ENG

Started practising method of Hatha yoga (ashtanga vinyasa yoga) 18 years ago when she met her teachers Radha and Pierre who were direct students of Pathabi Jois of Mysore. Spent 4-6 months every year for 18 years with them in their yoga retreat in Crete island of Greece as their apprentice. After ten years of practise with them Radha asked Anna to start teaching. Anna studied method of Shiatsu, japanese therapy based on the same principle as acupuncture with her Sensei Kazunori Sasaki for four years and in 2010 received certificate from him and have been treating people with shiatsu treatments ever since. She also gives Shiatsu related workshops specially to promote Woman’s Health. Currently lives in Vrindavan, India where Anna works and studies on the Institute for Vedic studies.

 

During the festival she will lead these workshops:

Women’s Health workshops

She will teach here ladies how to take good care of their health hands on using some Shiatsu techniques. Will discuss women’s menstrual cycle and most common disease that women suffer from in our modern society. After that will apply simple prevention shiatsu techniques.

Shiatsu treatments and yoga will be on offer too.

Image of Anna Rakvin

Anna Rakvin

Moterų sveikata, šiatsu gydymas
Image of Rūta Pivoriūnienė

Rūta Pivoriūnienė

Kognityvinio elgesio terapeutė (sertifikuota Didžiojoje Britanijoje), asmeninio augimo trenerė (sertifikuota JAV), tarpusavio santykių bei saviugdos konsultantė, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų bei “Ajurvedos akademijos” narė, bhakti jogos praktikė.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

Dienos ritualai. Kaip kiekvieną dieną paversti prasminga?

Šis seminaras apie tai, kaip turėtų atrodyti kiekviena jūsų diena, kad prieš eidami miegoti džiaugtumėtės dėl to, kaip ji prabėgo, kad pirmadienio ryto lauktume kaip penktadienio vakaro. Pakalbėsime, kokius ritualus savo asmeniniame, profesiniame/darbiniame, šeimyniniame gyvenime atlieka laimingiausi pasaulio žmonės. Ritualai paprasti ir lengvai įgyvendinami.

Laimingų ir sėkmingų santykių paslaptys

Šis seminaras apie tai, ką laimingos poros ir šeimos daro kitaip nei tos nelaimingosios, kas jų santykiuose kuria darną ir pojūtį, kad kartu galima įveikti bet kokius iššūkius ir tiesiog būti laimingiems. Taip pat aptarsime dažniausias santykiuose daromas klaidas ir jų sprendimo būdus.

Image of Rūta Pivoriūnienė

Rūta Pivoriūnienė

Santykiai, asmeninis augimas
Image of Paulius Rakštikas

Paulius Rakštikas

Psichologas, sertifikuotas dėmesingo įsisąmoninimo (mindfulness) mokytojas, lektorius,  knygos apie mindfulness “Staigmena gyventi” autorius  . Profesinė patirtis – virš 10 metų.

Paulius dalinasi:  Vis atrandu iš naujo, mano akimis, prasmingą tiesą apie gyvenimą. Sunkiausia jame yra rasti balansą. Mylėti ir dirbti, ambicingai siekti ir išmintingai atsitraukti. Lazda turi ne tik du galus, ji turi ir tašką, kuriame ją laikome visiškoje pusiausvyroje. Kur šis taškas ir kaip jį išlaikyti? Juk kai artėjame prie vieno krašto, lazda tarsi gyvenimas – susvyruoja. Šios pusiausvyros siekį regiu savo klientų noruose, jaučiu ir savo viduje. Sąmoningumo ugdymas man leidžia pastebėti, kai pusiausvyra slysta iš rankų. Jos negali atstatyti greitai sugriebęs, nes pusiausvyra kaip ir gyvenimas – atsiskleidžia kantriausiems.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Pažinti save reiškia pažinti savo dėmesį. Mindfulness.

Gebėjimas nuolatos grąžinti mūsų klajojantį dėmesingumą yra sprendimų, charakterio ir valios tikrasis pagrindas” – daugiau nei prieš šimtą metų rašė psichologijos klasikas William James. Susitikime prisiliesime prie šios žinutės tiek racionaliai, tiek per patyrimą. Pabandysime patyrinėti pagrindines savo dėmesio savybes praktikuojant meditaciją ir galbūt tai leis giliau pažinti ką šiandien psichologijoje vadiname mindfulness.

Mindfulness praktikos: sėdint, stovint, gulint, judant.

Pasaulyje yra tūkstančiai kalnų, bet gražiausi yra tie, į kuriuos šiuo metu žiūriu. Taip ir žinios bei patyrimai – prasmingiausiai atsirakina ne kalbant apie juos, o praktikuojant. Šį laiką skirsime įvairioms dėmesingumo praktikoms bei turėsime galimybe aptarti savo patyrimą grupėje. Kaip galiu patirti save? Pabandykime.

 

Image of Paulius Rakštikas

Paulius Rakštikas

Psichologija, mindfulness
Image of Kristina Bondar

Kristina Bondar

Mitybos tema domiuosi visą gyvenimą, tačiau rimtai gilintis pradėjau prieš kelis metus sutrikus sveikatai. Aptikusi daug prieštaravimų ir teorijų, pagrįstų tik nuomone, nutariau pasukti mokslo keliu. Skaitydama mokslinius tyrimus, aptikau, kad naujos tiesos yra seniai žinomos ir įrodytos moksliškai dar 50-60 metų atgal. Taip pat supratau, kad egzistuoja ne tik fizinė, bet ir emocinė priklausomybė nuo maisto, kurią sunku įveikti, nes mes nematome tikrųjų jos priežasčių. O jas suprasti būtina, gilinantis į savo emocijas, jausmus, stebint nesąmoningą elgesį. Išsigydyti ligas, vien mitybos neužtenka – reikia suprasti psichosomatines jų priežastis. Savo veikloje sujungiau mokslą, ryškiausių pasaulio profesorių gerąją praktiką, psichologiją ir savęs pažinimo praktikas. Parašiau knygą – detokso planą „Cukraus detoksas“, kuri jau padėjau daugybei žmonių pakeisti mitybą, įveikti maisto priklausomybes.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Fizinė ir emocinė priklausomybė nuo maisto. Tikrosios ligų priežastys.
 • Kaip atsiranda fizinė priklausomybė nuo maisto?
 • Iliuzinis maistas: šių dienų mitybos aktualijos
 • Slaptieji alergenai ir jų poveikis sveikatai
 • Kaip ir kodėl atsiranda emocinė priklausomybė nuo maisto, persivalgymas, trauka tam tikriems produktams?
 • Socialiniai modeliai ir elgesys šeimoje, skatinantis emocinį valgymą.
 • Kodėl tam tikros ligos vadinamos „nepagydomomis“ ir kaip jomis susergame? Kaip jas gydyti ir jų išvengti?
 • Kaip rasti emocinio valgymo ir kitų priklausomybių priežastis, keisti įpročius sveikais? Žvilgsnis į save, praktikos, padedančios atsikratyti visų priklausomybių.
Image of Kristina Bondar

Kristina Bondar

Mityba
Image of Rasa Mažionienė

Rasa Mažionienė

Lektorė, medikė, kūno psichoterapeutė, B.E.S.T. (Bioenergosisteminė terapija) meistrė, lektorė, Žmogaus Pažinimo Centras “Vaiska” įkūrėja, turinti 15 metų patirtį.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Dvasinis stuburas

Nagrinėsime Meilės hierarchinę sistemą. Kaip vyksta energijos tekėjimas mūsų dvasiniu stuburu ir kaip tai atsispindi fiziniame kūne. Sužinosime pagrindines priežastis, kas mums trukdo tapti laimingais žmonėmis.

Psichohigiena

Sužinosime kokius klausimus turėtų sau užsiduoti žmogus, einantis sąmoningumo keliu ir norintis būti savo gyvenimo šeimininku. Dažniausiai pasitaikančios klaidos, lemiančios užstrigimus įvairiose gyvenimo situacijose.

Image of Rasa Mažionienė

Rasa Mažionienė

Kūno psichoterapija
Image of Daiva Vietrinienė

Daiva Vietrinienė

Viena pirmųjų Lietuvoje sertifikuota International Coach and Therapist Asociation Eneagramos trenerė, baigusi K. Narancho, Enegarmos charakterių psichologijos autoriaus tarptautinę SAT mokymų programą, 9 metus veda ir studijuoja Eneagramą pas garsiausius pasaulio Eneagramos mokytojus, tokius kaip: Russ‘a Hadson‘a, Helen‘a Makani, Franc de Bua Santi ir kt.

19 metų veda seminarus klientų aptarnavimo, asmenybės ugdymo, viešojo kalbėjimo, verslumo, komunikacijos, emocinio intelekto ugdymo, komandos formavimo, motyvacijos, koučingo, NLP, Eneagramos temomis. Taip pat teikia asmenines koučingo ir psichoterapijos konsultacijas.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

Eneagrama – asmenybės pažinimo modelis (1 d.)

Susipažinsime su 9 spalvingais baziniais asmenybės charakteriais, iš kurių vienas bus jūsų. Šios žinios padės suprasti save ir savo elgsenos motyvus, suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, bei atrasti įrankį jas suvaldyti. Taip pat suvoksite, kaip išsilaisvinti iš užprogramuotų šabloninių elgesio modelių ir pasirinkti kelią sėkmingesnio gyvenimo link.

Asmenybės vystymosi lygiai pagal Eneagramos modelį (2 d.)

Paskaita padės labai aiškiai suprasti ir atpažinti, kaip vystosi, auga ir degraduoja kiekvieno Eneagramos asmenybės tipo atstovas, nuspėti vieno ar kito žmogaus elgesį arba pamatyti , kaip vystymosi lygiai tampa žmogaus mentalinės, kūniškos ir emocinės sveikatos indikatoriais.

Image of Daiva Vietrinienė

Daiva Vietrinienė

Eneagrama, Geštalto psichoterapija, Kūno terapija, Koučingas, NLP
Image of Julius Neverauskas

Julius Neverauskas

Jau daugiau kaip du dešimtmečiai dr. Julius Neverauskas sėkmingai dirba klinikinės psichoterapijos ir  inovacijų diegimo taikomojoje psichologijoje, psichoterapijoje bei žmogiškojo potencialo didinimo srityje. Lietuvoje pradėjo taikyti ir išvystė  tokius šiuolaikinės psichoterapijos metodus kaip kognityvinė ir elgesio terapija ir dėmesingu įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos metodikos. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos klinikos docentas, psichoterapeutų rengimo kurso vadovas ir supervizorius. Jau daugiau kaip 30 metų dirba praktinį gydytojo ir psichoterapeuto darbą individualiai ir su grupėmis.  Yra Lietuvos kognityvinės ir elgesio terapijos asociacijos prezidentas ir Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos prezidentas.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

 

Kaip panaudoti šiuolaikinės psichoterapijos pasiekimus savęs lavinimui ir tobulinimui

 

Įsisąmoninimo (mindfulness) technikos kasdienei praktikai

 

Informacija bus papildyta…

Image of Julius Neverauskas

Julius Neverauskas

Psichoterapija, psichologija, mindfulness, KET (kognityvinė elgesio terapija)
Image of Alexandra Ruiz Garcia

Alexandra Ruiz Garcia

INFORMACIJA LIETUVIŲ KALBA DAR RUOŠIAMA

Born and raised in Mexico, Ale is a senior Acroyoga Facilitator and for the past 10 years around (studied with founders of Acro Yoga – Jason Emmer and Jenny Sour-Klein) she has shared this practice around the world in all its colors and forms with teacher trainings and immersions. Her vast studies in bodywork and deep passion for Thai massage and water therapy allow her to incorporate fluidity of the sacred dance in every movement or offering created. Ale is the founder of Chalananda – a Thermal Water Retreat Center in Mexico where they offer the best quality international teachers. As a Zumba teacher she connects to  latin rhythms and is inspired to make people MOVE. Ale’s biggest passion is to bring people together through movement and connection with communities that have the desire to play, fly deeper and dive higher.

She is very excited to come to Lithuania to teach! 🙂

 

During the festival she will lead these workshops:

Flying the friendly sky’s

For some, an introduction to something new. For others, a redefinition of balance and trust. Don’t miss this unique opportunity to experience the elements of AcroYoga. All levels, all ages, all people are welcome to join. This class will provide a safe environment to explore trust, connection and playfulness. You will learn how to combine basic flying positions with inversions to create dynamic flying flows. Teachers will demonstrate techniques for bases, flyers and spotters that will keep the flying safe and supported. This whole day we will explore the Solar/ acrobatic part of the practice.

MahaMetta Thai & FLY

AcroYoga therapeutics represents the soft, Lunar element of the practice. In this class you will learn to relax, trust and let go while also developing powerful therapeutic skills that make AcroYoga a healing practice in the same traditional lineage as Thai Massage and Metta which seek to alleviate the pain and suffering of ourselves & others through the sacred art of healing touch.

Transition TIME…

In this class we will learn how to transition from one pose to another in a smooth, graceful way. Finding our own natural flow, by listening and moving slow is how we will find the fluidity between us.

Thai Massage Principles

When we learn principles we can use them in our daily life for anything we do. With the healing touch of Thai Massage, we will learn the basic principles to allow us to dive deep into the smooth, simple healing way to approach a body by giving and receiving.

 

More inforation about the teacher you can find: www.alexandraruiz.comwww.chalananda.com (her retreat center)

Image of Alexandra Ruiz Garcia

Alexandra Ruiz Garcia

Akro joga, Tailandietiškas masažas, vandens terapija
Image of Kristina Laučienė

Kristina Laučienė

Sertifikuota koučerė (ICU) vedanti privačias praktikas (konsultacijos) bei grupinius užsiėmimus įmonėse bei dvasinio tobulėjimo studijose, stovyklose. Pravedusi daugiau kaip 100 asmeninių konsultacijų, bei daugiau kaip 40 grupinių užsiėmimų. Sertifikuota juoko jogos trenerė (International Laughter yoga university), pravedusi apie 400 juoko jogos sesijų. Neuroedukatorė. Embodiment praktikė (mokiausi pas Mark Walsh), taikanti embodiment metodikas savo vedamų užsiėmimų metu. Seminarų “Laisvė būti savimi”, “Tu esi ta, kuri jau yra Stebuklas”, “O kas čia atsakinga?”, “Išlaisvink savyje slypintį vaiką” autorė ir lektorė, moterų stovyklų “Women‘s Wellness Camp” bendraorganizatorė bei lektorė.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Juoko joga

Juoko jogos metodas įrodo, kad galime juoktis be jokių priežasčių. Šie užsiėmimai vadinami juoko joga, nes unikali pratimų metodika jungia juoko ir jogos kvėpavimo pratimus. Juoko jogos sesijos metu išsklaidomas pirminis sumišimas ir drovumas per judesį, per improvizacijas, kvėpavimo pratimus. Juokas grupėje greitai suartina žmones, atsiranda bendrumo jausmas. Iš esmės, užsiimant šia praktika nuolat, jaučiamas asmens emocinės būklės pokytis, o tai leidžia į kasdienes situacijas pažvelgti daug pozityviau. Taip pat juokas jums gali padėti išlikti sveikiems, nes stiprina imuninę sistemą ir mažina streso lygį. Juokiantis atsikratoma baimių, varžymosi ir įtampos.

Laisvė būti savimi
Tai – patyriminis, požiūrio plėtimo seminaras, kur susitiks dėmesys savo kūnui, protui ir sielai – lavinsime savivoką apie kūno kalbą, mąstymo bei veikimo modelius, įpročius per embodiment metodikas bei grupinio koučingo technikas. Net ir nedideli dienos pokyčiai gali padaryti didelį skirtumą, kai tikslingai nukreipiame savo dėmesį.
Kai darome pasirinkimą su asmenine atsakomybe – mes įgyvendiname giliausią žmogaus gebėjimą – LAISVĄ VALIĄ. Tad, ar galite sau ištarti, jog laisva valia renkuosi GYVENTI ir BŪTI SAVIMI? Mes iš tikrųjų gyvename remdamiesi pasirinkimais, o ne atsitiktinumais. Mes galime rinktis kaip ugdyti savo charakterį, vertybes, elgesį su kitais žmonėmis, reakciją į negandas, kiek mokysimės, ko sieksime, savo tikėjimo sistemą, gyvenimo tikslą ir savo vidinę nuostatą.
Image of Kristina Laučienė

Kristina Laučienė

Juoko joga, koučingas
Image of Luis Paniagua

Luis Paniagua

Muzikas, kompozitorius ir prodiuseris Luis Paniagua gimė 1957 m. Pirmasis jo sąlytis su lyra įvyko 1974 m., kuomet ansamblis „Atrium Musicae“ iš Madrido, Ispanijos, kuriam jis priklausė, įrašė albumą „Senosios Graikijos muzika“. Nuo 1980 m. Luis atsidėjo vien tik savo muzikos kūrybai. Ją atliko įvairiais instrumentais iš viso pasaulio. Nuo 1999 m. jis daugiausiai groja lyra ir gieda, taip keliaudamas Meilės, Tiesos, Grožio ir Tyrumo keliu, savo muzika tarsi balzamu sielai lydėdamas bendrakeleivius. Luis įrašė 16 savo kūrybos muzikos albumų. 2012 m. jis gavo Pasaulio muzikos skleidėjo apdovanojimą. Jo albumas „Nanas del Sol“ 2002 m. gavo nacionalinį geriausio metų albumo apdovanojimą, kurį skyrė Ispanijos Menų ir muzikos mokslų akademija, o 2003 m. jo albumas „Bienvenida“ buvo nominuotas tam pačiam apdovanojimui. Jis daugybę kartų koncertavo Europoje, Amerikoje ir Azijoje. Ispanijoje Luis žinomas kaip vienas naujosios muzikos, pasaulio muzikos ir dvasinės muzikos be žodžių bei lydimos išminties žodžių, nepriklausančių jokiai konkrečiai religijai, pradininkas. Jis koncertuoja vienas arba kartu su kitais muzikantais.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Balsas, garsas, tyla, kvėpavimas, meditacija

Kiekvieno iš penkių balsių bei dviejų priebalsių giedojimas, skirtas kiekvienai iš septynių čakrų bei kiti žaidimai ir muzikinės balso praktikos. Šio užsiėmimo tikslai: gyventi pilnatvėje su savimi ir kitais naudojant balsą, garsą, tylą, kvėpavimą ir meditaciją. Gilintis ir atrasti prarastą estetiką, Visatos muziką, skambančią mūsų viduje, kur protas gali ilsėtis ir patirti neartikuliuotus muzikos garsus, gimusius anksčiau už visas abėcėles. Jausti, kaip kiekvienas balsis, žodis ar vardas įžengia į mūsų kūną, palieka jame žymę ir iš čia gimusio intymumo ir tylos atsiverti lyros ir kitiems natūraliems garsams, rezonuojantiems visoje mūsų esybėje. Sukurti erdvę skleistis savo emocijoms, jausmams, giliam klausymuisi ir tylai. Taip pat galbūt patirti ir subtilią, mūsų esybę išplečiančią patirtį, peržengiančią žemišką būtį ir pajusti transcendenciją savo kasdieniniame gyvenime. Atrasti arba priartėti prie savo esybės šerdies, vienintelio nejudančio taško, kuris padeda neprarasti ramybės patiriant emocinę ir fizinę kančią ar sunkumus. Šio užsiėmimo dalyvių skaičius neribotas, jei įmanoma, bus sėdima ratu.

Metamorfozė

Tai garso kelionė, skirta vidinėms įžvalgoms. Lyra – tai instrumentas, pagamintas iš sausumos vėžlio kiauto, ragų, skersinio ir medinio karkaso, aptraukto oda. Lyra turi 7 arba 12 stygų. Senovės Graikijoje ji taip pat buvo ir gydomasis instrumentas. „Metamorfozė“ – tai vieno žmogaus atliekama garso kelionė. Luis Paniagua groja savo muziką, kurią skleidžia lyros garso vibracijos ir balsas, lydimas transcendentinių ketinimų. Šios kelionės metu sukuriama unikali atmosfera, padedanti klausytojams pasinerti į savo vidų, pabūti su savimi jautrioje, ypatingoje erdvėje, plaukti nešamiems senovės ir amžinosios dabarties bangų. Dalyvių skaičius neribojamas. Užsiėmimo metu reikės gulėti ant jogos kilimėlio užsimerkus ir klausytis muzikos. Tačiau dar svarbiau nei klausytis muzikos yra kreipti dėmesį į kylančius vaizdinius.

 

Daugiau informacijos apie mokytoją: www.luispaniagua.com

 

ENG

Luis Paniagua is Musician – Composer – Producer, born in 1957. His first contact with the lyre was in 1974 to record the pioneer album “Music of Ancient Greece” as a member of “Atrium Musicae” of Madrid, Spain. From 1980 he dedicated exclusively to compose his own music with many instruments of the world. And since 1999 he is mainly devotes himself to play the lyre and singing, as balm and company in this world in the path of Love, Truth, Beauty and Purity. He has recorded 16 albums as a composer. He is the winner of The World Music Torchbearer Award (2012). His album Nanas de Sol won the National Award for the Best Album of the year 2002, given by the Academy of Arts and Science of Music of Spain and he was one of the nominees for his album Bienvenida in 2003 for the same award. He has performed many concerts in Europe, America and Asia. In Spain, Luis is considered among the pioneers of New music, World music and Spiritual music without words and with words of wisdom, without being of a specific religion. He makes concerts as a soloist or accompanied by other musicians.

 

During the festival he will lead these workshops:

Voice, Sound, Silence, Respiration, Meditation

Tuning of each one of the five vowels and two consonants in one note relating them to the seven chakras, and other games and exercises of music with the voice.
OBJETIVES: To live a fuller life with oneself and others making use of voice, sound, silence, respiration and meditation. To work, based on research and investigation of a lost esthetics, a universal music that resounds inside us, where we can invite the discursive intellect to rest and repose in the experience of unarticulated sound of music that precedes all alphabets. To feel how every vowel, word or name enters our body and leaves a mark. From the intimacy and silence, we expand our listening of the lyre and other natural sounds, in resonance with all our being. To create a space for activating our emotions, sentiments, deep listening and silence. To possibly, live an experience that is subtle and expands the self, beyond the earthly being and to feel its presence in our daily life. To find or come closer to our being, our center, the only unmovable, so that we don’t loose our calm in moments of emotional and physical torments or impediments. Workshop with no limits of number of participants, sitting in a circle if possible.

 

Metamorphosis It is a Sound Journey for inner vision

The lyre is an instrument made with a ground turtle shell, horns, a crossbar and a wooden bridge that rests on a skin. It has 7 or 12 strings and was used in ancient Greece as a healing instrument, among other things. Metamorphosis is a one-man Sound Journey. Luis Paniagua plays his music, who will be involved with the sound vibration of the lyre and the transcendental intention of the voice. A session to create a unique atmosphere that will lead the listener to his/her own interior, to be with oneself, in a delicate and exquisite space. Riding and flowing in the ancient and eternal present. There is no limit of participants and these will need to be with their eyes closed and lying on a mat listening to the music. But much more important than listening to music is paying attention to the images that come up.

 

More informationa about teacher: www.luispaniagua.com

Image of Luis Paniagua

Luis Paniagua

Dvasinė muzika, meditacija
Image of Massimo Kyo Di Nocera

Massimo Kyo Di Nocera

Massimo Kyo Di Nocera yra muzikantas ir kompozitorius iš Italijos. Jis sako: „Kaip muzikantas augau keliaudamas per įvairių stilių muziką. Pradėjau nuo klasikos, tada ėmiau eksperimentuoti su elektronine muzika, pasiekiau švelnumo ir tvirtybės tašką. Sukūriau naują muzikinį projektą, kuris vadinasi „Muzika yra Meilė“. Esu muzikos terapeutas, keliaujantis jogos ir meditacijos keliu. Turiu daug mokytojų visame pasaulyje.“

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Grupinis giedojimas ir meditacija.

Muzika visada lydėjo žmogaus gyvenimą, žymėjo laiko tėkmę, bylojo apie vietas, emocijas ir pasiekimus. Giedojimas kartu padeda mums atsiverti vieni kitiems ir giliausiai savo esybei. Šiame Harmonijos rate siekiame tapti Vienu Balsu, pasižyminčiu įvairiais niuansais, kaip kad vaivorykštė yra šviesos pasireiškimas. Garso joga arba mantra joga yra kelias, per giesmes ir sąmoningumo praktikas vedantis į gilų atsipalaidavimą, padedantis vėl atrasti harmoniją.

 

Daugiau informacijos apie mokytoją: https://coda-della-luna.blogspot.com/

 

ENG

Massimo Kyo Di Nocera is Italian musician-composer.

“As a musician I grew passing through many different kind of music, starting with classical music, experimenting with electronic music, reaching a point of softness and firmness. I created a brand new musical project called Music is Love.

Music therapist in the yoga meditation path. I’ve had many teachers around the World.

 

During the festival he will lead these workshops:

Group Singing and Meditation

The music has always accompanied the life of the human being, has marked the time, told the places, emotions and achievements. Singing together opens us to each other and to the deepest part of ourselves. In this circle of Harmmony, we aspire to Be a Single Voice with different nuances, as well as the Rainbow is a manifestation of the light itself. The Yoga of Sound or Mantra Yoga is a path that through songs and awareness techniques leads us to a deep relaxation and to the rediscovery of our harmony.

 

More information about teacher: https://coda-della-luna.blogspot.com/

Image of Massimo Kyo Di Nocera

Massimo Kyo Di Nocera

Muzikos terapija, meditacija
Image of Rūta Katiliūtė

Rūta Katiliūtė

Esu aromaterapeutė, refleksologė ir masažų terapeutė.

Mano kelionė į masažo ir terapijos meną prasidėjo 2008 metais. Esu baigusi holistinio, nėščiųjų, giliųjų audinių masažo, miofascialinio atpalaidavimo, aromaterapijos, refleksologijos ir reiki kursus. Su pozityviu požiūriu ir entuziazmu, aš mėgstu skatinti ir šviesti žmones siekti sveiko gyvenimo būdo. Įkvėpta gamtos, toliau tobulinu savo žinias įvairiose natūralaus gydymo srityse. Su meile savo darbui, pasitelkdama sukauptas žinias, patirtį, intuiciją, atlieku unikalų gydomąjį seansą.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Aromaterapija

Ši paskaita skirta visiems besidomintiems, ir tiems,kurie nori plačiau sužinoti apie aromaterapiją. Pirmoje paskaitos dalyje jūs įkvėpsite skirtingų gamtos kvapų mišinių, sužinosite jų naudą, poveikį ir kaip juos patiems pasigaminti namuose. Plačiau panagrinėsime kas yra aromaterapija, iš kur ji kilo.  Sužinosite kaip išgaunami eteriniai aliejai, kokios yra jų gydomosios savybės, kaip jie veikia mūsų organizmą, nuotaiką ir protą, bei kur ir kaip juos saugiai panaudoti. Antroje paskaitos dalyje išmoksite kaip vienas kitam poroje atlikti terapinį veido masažą su tinkamiausiais eterinių aliejų mišiniais. Sužinosite kur daugiausiai veide kaupiama įtampa ir kaip efektyviai ją atpalaiduoti.

Refleksologija

Refleksologija yra holistinė terapija, todėl jos esmė yra gydyti kūną kaip visumą, pasiekiant šakninę ligos priežastį. Šiame užsiėmime bus demonstruojama, kaip atlikti refleksologijos seansą. Plačiau aptarsime, kas yra refleksologija, kokia jos nauda, kaip ją galima panaudoti nuo skirtingų negalavimų ir kaip atskirti tam tikrus disbalansus masažuojamuose taškuose.

 

Daugiau apie mokytoją galite sužinoti čia: www.kvapualchemija.lt

Image of Rūta Katiliūtė

Rūta Katiliūtė

Refleksologija, aromaterapija
Image of Darius Ražauskas

Darius Ražauskas

Populiarus lektorius, konsultantas, santykių ekspertas ir asmeninio efektyvumo treneris, turintis 10 metų patirtį. Jis yra vedęs daugiau kaip 1000 paskaitų įvairioms temomis Lietuvos ir užsienio organizacijoms, draugijoms, ambasadoms, įmonėms, viešosioms įstaigoms. Darius veda seminarus ir teikia konsultacijas Lietuvoje, Anglijoje, Norvegijoje, Airijoje, Danijoje ir JAV.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

 

„Skyrybos. Kaip po jų atsigauti? Kaip rinktis sekanti partnerį?“

 

„Kaip moteriai būti laimingai su vyru visą laiką? Ar tai įmanoma?“

 

„Streso nugalėjimas. Greitai ir lengvai.“

 

„Restartas. Kaip atgaivinti jausmus poroje?“

 

„Kaip vyrui sugebėti išlikti poroje?“

Image of Darius Ražauskas

Darius Ražauskas

Psichologija, santykiai, asmeninis tobulėjimas
Image of Giedrius Švetkauskas

Giedrius Švetkauskas

,,Viva persona” sąmoningumo pardavėjas, Marko Lučino fenotipologijos populiarintojas ir specialistas, pateikiantis asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu suinteresuotiems žmonėms unikalias savęs ugdymo žinias. Padedu žmonėms pažinti savo prigimtinius charakterius, kuriuos atspindi jų unikalūs fiziologiškai (veide) išreikšti bruožai, išmokti pabrėžti asmenybės unikalumą, nuimti kompleksus, padėti susivokti, kuria kryptimi eiti, siekti harmoningo bendravimo tiek asmeniniame gyvenime, tiek darbo aplinkoje. ”

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Fenotipologija. Apie ką sako tavo veidas?

Image of Giedrius Švetkauskas

Giedrius Švetkauskas

Fenotipologija
Image of Natalija Balinskaja

Natalija Balinskaja

Laimingų Moterų Pasaulis” puslapio kūrėja, moteriškumo ir tarpusavio santykių konsultantė ir paskaitų lektorė.  Nuo 2014 m. dalinuosi žiniomis su moterimis paskaitose, įkvepiu moteris gyventi vedamoms širdies, mylėti save ir savo artimuosius, taip pat savo namus ir veiklas. Tai, kuo dalinuosi, esu patikrinusi pati, mano draugės ir daug moterų visame pasaulyje. Gaunu daug atsiliepimų apie pagerėjusius santykius šeimoje, apie naujų ir laimingų gyvenimų pradžią, savųjų talentų ir pašaukimo atradimą. Tai tikrai keičia žmonių gyvenimus į gerąją pusę, o mane motyvuoja dar labiau tobulėti ir vystyti savo veiklą.

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Klestintis moters gyvenimas

Mes visos norime būti laimingos, sveikos, gražios, mylimos ir … klestinčios. Ar tiesa? Tik vienos viską gauna lengvai, o kitos visą gyvenimą stengiasi, sunkiai dirba, investuoja į savo išsilavinimus, visą gyvenimą dairosi pelningų veiklų, ragina vyrą dirbti vis daugiau, tačiau taip ir nepajunta klestėjimo, pasitenkinimo, visatos dosnumo.

* Kas yra klestėjimas moters gyvenime? Ar tai tik finansinė gerovė? Ar svarbus klestėjimas santykiuose, sveikatoje, sociume? Kokie klestėjimo požymiai?

* Kokių reikia savybių, sąlygų, veiksmų, kad gyvenimas nustotų būti nuobodus, pilkas ir varginantis? Kad jaustumėmės patenkintos ir laimingos?

* Kokie faktoriai pritraukia klestėjimą, gausą, pilnatvę į moters gyvenimą?

Klestėjimas asocijuojasi su pilnatve ir pasitenkinimu visose gyvenimo sferose. Tačiau tai nereiškia, kad viena ar kitą sfera yra svarbesnė. Tiesiog labai smagu, kai viskas moteriškai subalansuota, kai nejauti įtampos ir baimių, o gyveni saugiai, maloniai ir prasmingai.

 

Gyvas moteriškumas

Paskaitoje išgirsite apie jūsų nematomą vidinį turtą;

Apie moterišką laimę ir sėkmę;

Apie jūsų norus ir poreikius;

Apie moteriškas galias ir burtus, kurių niekaip neiššifruoja ir nesuvokia vyrai, o kartais ir jūs pačios nežinote, kaip jomis nesąmoningai naudojatės (ar nežinote ir nesinaudojate).

Noriu, kad pasijustumėte laisvos, gyvos ir pilnos Meilės energijos, kuri leis gyventi be baimių, be svetimos nuomonės, saugant ir besirūpinant savimi. Kad paleistumėte varginančią įtampą ir kontrolę. Kad pasiduotumėte energijos tėkmei ir džiaugsmui būti tikrąja savimi – jausti viską, ką norite; norėti visko, ką jaučiate; sakyti garsiai apie savo norus ir pojūčius. Kad taptumėte vientisa – kai norai, mintys ir jausmai nesiginčija, o tarnauja vienam tikslui – jūsų laimei.

Atskleisiu daug paslapčių apie moteriškas galias ir būtinai atliksime puikią meditaciją.

Image of Natalija Balinskaja

Natalija Balinskaja

Moteriškumas, santykiai
Image of Vytenis Sinkevičius

Vytenis Sinkevičius

Nuo 2008 m. intensyviai gilinasi, studijuoja bei praktikuoja įvairias meditatyvines praktikas: Kinų medicininį Cigun (Qigong), Tai Či (Tai Chi), studijuoja Kinų metafiziką, Feng Shui ir Ba Zi. 2014 m. baigė mokymus Kundawell Medical institute Kinijoje pas cigun meistrą Siui Mintaną : Vaizdinių mediciną, Tradicinę Kinų mediciną, Kinų Tui-Ną masažą, įgijo Kinų Vaizdinių Medicinos terapeuto, tyrėjo ir Džun Juano cigun instruktoriaus statusą. Nuo 2014 m. asmeninis Siui Mintano mokinys (Daoizmo tradicijoje tai įšventinimas į gilesnę dvasinę praktiką). Jau 5 metai profesionaliai užsiima Kinų Vaizdinių Medicinos terapijomis, masažu, Astrologinėmis konsultacijomis, harmonizuoja namų erdves Feng Shui paveikslų pagalba, veda reguliarius Džun Juano Cigun ir Tai Chi praktinius užsiėmimus individualiai ir grupėse. Organizuoja maratonus, meditatyvinius ir sveikatingumo retritus, stovyklas gamtoje. Taip pat skaito paskaitas, veda įvairius mokymus, asmenybės ir sąmoningumo ugdymo seminarus.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Antra sielos puselė – ar tokia egzistuoja? Moteriška ir vyriška energija. Porų suderinamumas pagal veidoskaitą, astrologiją ir energiją.

Apie antrą sielos puselę, seksualinę energiją, santykius tarp moters ir vyro, moterišką ir vyrišką energiją. Ko gero visi pasvajoja, kaip būtų nuostabu sutikti tokią artimą sielą, kuri suprastų be žodžių, visada palaikytų ir pritartų, o meilė ir aistra jai neblėstų visą gyvenimą.

Išmoksime: Iš kur atsiranda, nesusikalbėjimas ir ligos, kuomet moteris ar vyras nėra darnoje su savo bazine energija ir informacija, išmoksime atrakinti savo milžinišką potencialą – moters ir vyro seksualinę energiją, išmoksime kaip susilieti su savo partneriu. Kartu tapti sėkmingu savo veikloje ar versle. Legenda apie androginą. Porų suderinamumas pagal veidoskaitą, astrologiją ir energiją. Antros sielos puselės pritraukimo technika. Su savimi turėti užrašus, jogos kilimėlį ir pagalvėlę.

Mūsų paskirtis? Kosminis horoskopas, Uraninė astrologija ir asmenybės realizacijos etapai.

Žmogus įsikūnija planetoje Žemė, kaip Siela ne vieną kartą. Vadinasi kažkada buvo pirmasis kartas, kuomet mes įsikūnijome planetoje vardu Žemė.

Senovės astrologai stengdavosi nustatyti naujai gimusio vaikelio kosminį spindulį, kuris jį lydi per visus Sielos gyvenimus. Tas spindulys parodo mūsų dabartinio įsikūnijimo paskirtį ir kelią.

Išmoksime: Asmenybės realizacijos etapai. Įvadas į Uraninę astrologiją. Kas yra KOSMINIS HOROSKOPAS? Mūsų gyvenimo paskirtis, kas ją įtakoja ir kaip ji susiformuoja? Kaip atrasti save XXIa? Kas mes esame, iš kur ateiname ir kur einame?

Saulės kultas ir vandenio (moters) epocha – mūsų protėviai ir šaknys…?

Išgyvename ypatingą laikmetį – Vandenio epochą. Gyvename sąmonės nuopolio laiku… Tačiau, tai naujos sampratos atėjimas, visų amžių ir visų tautų mokymų sintezės ir bendruomenės epocha.

Svarbiausios naujojo pasaulio sąvokos: bendradarbiavimas, pakantumas ir kultūra.

Išmoksime: Saulės kalendorius ir mūsų protėviai; Pamiršta švenčių prasmė ir Saulės kultas; Kokios destruktyvios jėgos veikia Saulės sistemą ir mus (kosminė plazma)?“ Kokiame laikmetyje gyvename? Įvadas į Vandenio epocha ir Kali Juga (era). Ugnies ir moters epocha – kodėl vyrai darosi silpnesni…? Kur mes einame, kaip tauta…?

Pasveikite be vaistų! Kinų Vaizdinių Medicinos (cigun) terapija

U-SIN – kinų kultūros dalis, aiškinanti penkių elementų sąveiką. Penki elementai: Vanduo – Inkstai, Medis – Kepenys, Ugnis – Širdis, Žemė – Blužnis, Metalas – Plaučiai. Šie pirminiai elementai sudaro mūsų fiziologiją ir nuo jų priklauso mūsų sveikata. Jeigu išsiaiškinsime šiuos penkis elementus ir jų sąveiką – atsakysime į klausimą “kas yra gyvenimas” ir būsime sveiki.

Išmoksime: saviterapijos, energetinio masažo, kaip padėti savo kūno organams ir transformuoti negatyvias emocijas.

Kinų Cigūnas (Qigong) ir Tai Či (Tao Tantra) – gyvybinės energijos valdymo paslaptys, natūralus išgyjimas ir išsilaisvinimas

Kviečiame pažinti Tai Či (Tai Chi) ir cigun (qigong) energijos valdymo meno paslaptis per meditaciją, sąmoningą įsisąmoninimą, savistabą ir judesį (Tai Či), mokančias ne tik lavinti fizinį kūną, būti sveiku, ugdyti emocines, charakterio bei mentalines savybes, kurios padeda nugalėti likimą, bet ir gilintis į dvasines praktikas bei Dao filosofiją.

Išmoksime – Tai Či ir cigun praktikų metu: Fizinio kūno struktūros pastatymas; Pratimai kūno vientisumui treniruoti – baziniai Tai Či judesiai iš kurių susideda formos; Energetinių procesų suvokimas koviniame Tai Či; Energijos impulso judėjimas ir jo valdymas; Susiliejimas su Žeme, partneriu ir aplinka; Energetinės struktūros aktyvavimas – kompleksas „Praplovimas“; Praktinis panaudojimas. Chigong/Qi gong/Cigun/Cigūnas/Čigongas – tai kinų joga.

Kas yra Cigūnas? CI (ČI) – energija. GUN – darbas. Cigūnas – tai kinų kultūros paveldo brangenybė, labai senas sveikatinimosi ir psichoterapijos menas. Yra daugybė jo rūšių, tačiau vieną garbingiausių vietų užima Džun Juano Cigūno sistema. Išmoksime: valyti ir aktyvuoti savo energinį kūną, koncentruoti ir generuoti asmeninę energiją ČI. Atrasme save sveiką, amžiną ir nemirtingą.

Image of Vytenis Sinkevičius

Vytenis Sinkevičius

Cigun, Tai Či
Image of Sigita Kriaučiūnienė

Sigita Kriaučiūnienė

Sertifikuota Viljamo Beitso metodo mokytoja, turinti 5erių metų šio metodo taikymo praktiką. Lektorė yra Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentė, 10 metų užsiimanti sveikos gyvensenos renginių vadyba bei paskaitų skaitymu, rengianti individualias konsultacijas  bei organizuojanti regėjimą gerinančias stovyklas. Sigitos mokytojai – Dainius Kepenis, Kevin Wooding bei Elizabeth May iš Jungtinės Karalystės.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Kaip vėl gerai matyti be akinių?

Paskaitos metu bus aptariama:

 • Akies veikimo principai ir pagrindinės regėjimo blogėjimo priežastys.
 • Kaip išsaugoti gerą regėjimą ilgą laiką dirbant su kompiuteriu?
 • Kodėl akių mankšta ir pratimai neduoda ilgalaikio rezultato?
 • Paprasti praktiniai metodai, leidžiantys atstatyti ir stiprinti regėjimą.
Image of Sigita Kriaučiūnienė

Sigita Kriaučiūnienė

Regėjimo gerinimas, sveikatingumas
Image of Aistė Samulienė

Aistė Samulienė

Moterų Pilnaties ir Moteriškumo palaiminimo (Worldwide Womb Blessing) meditacijų susitikimus ir seminarus “Moters ciklo dovanos” vedu 5 metus. Esu Mirandos Gray mokinė ir sertifikuota Moon Mother.

Vedu individualius asmeninius Womb Blessing ir Womb Healing seansus. Aura-Somos spalvotos sielos terapijos praktikė. Dalinasi žiniomis individualiose konsultacijose ir seminaruose. Esu Dalios Braziulytės mokinė, 2010 m. Reiki I ir II pakopa, Japoniškos Reiki technikos nuo 2009, 2012 m. Mandala dance sakralaus šokio praktika moterims, praktikuoju nuo 2018 m. pradžios. Mokytoja Maya Mandala.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Moters ciklo dovanos paskaitų ciklas

Moters ciklo dovanos – seminarai moterims geriau pažinti savo ciklinį menstruacijų ritmą, darbingumo, dėmesio koncentracijos, socialinio aktyvumo, kūrybiškumo, seksualumo, vidinių įžvalgų, poilsio ir atsipalaidavimo, dvasingumo poreikio aspektais. Kai tinkamu metu tinkamomis veiklomis užsiimame – mes moterys jaučiame balansą ir pusiausvyrą savo gyvenime.

Seminarai kaip paskaita, meditacija, moterų pasidalinimais. Moters ciklo dovanos, 5 susitikimai:

1. Įvadinė paskaita apie moters ciklą, viso ciklo kontekstas – ciklo, ritmo vaizdas, mėnulis cikle, kaip stebėti ir suprasti save.

2. Senolės, raganos archetipas – žiemos laikas moters mėnulio cikle – kraujavimas.

3. Mergelės archetipas – pavasario sezonas – laikas po kraujavimo – priešovuliacinė fazė

4. Motinos ir Karalienės archetipas – ovuliacijos etapas

5. Kerėtojos archetipas ir rudens sezonas – priešmenstruacinis laikas.

 

 

Image of Aistė Samulienė

Aistė Samulienė

Moterų ciklai
Image of Asta ir Giedrius. “Ten, kur gera” komanda

Asta ir Giedrius. “Ten, kur gera” komanda

Pirtis tai vieta, kur sueiname nuprausti savo kūną ir sielą, pabūti ramybėje, pakeliauti savo mintimis. Tai mūsų protėvių palikimas – vieta, kurioje susijungia keturios stichijos – žemė, ugnis, vanduo ir oras – viską apjungia mintis. Vyksmas pirtyje atpalaiduoja, suteikia naujų jėgų ir išvalo protą, nuskraidina į visatą – tai lyg naujas gimimas. Edukacinės pirties programa grupėms – tai susipažinimas su lietuviškos pirties kultūra, meditacinės pirties procedūros skirtos proto ir kūno nuraminimui – pilnam „išsivalymui“. Į pirties kelionę vyksime grupėmis po 12 žmonių. Kelionėje darysime pertraukas – tarp procedūrų bendrausime priepirtyje, gersime pirties arbatą. Kelionės trukmė ~1,5 val.
 
Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:
Pirties kelionė

Kelionės maršrutas:

 1. Kelionė iš savęs – kvapnusis pirmasis garas.
 2. Mylėk savo kūną kaip save – druskų inhaliacija, kūno šveitimas.
 3. Vantų magija – sušilk ir sušildyk draugą.
Pirties kelionėse jus lydės „Ten kur gera“ komanda Asta ir Giedrius, bei bičiuliai. Programos grupėms kiekvieną dieną nuo 15 val. iki 22 val., registracija informaciniame centre.
Image of Asta ir Giedrius. “Ten, kur gera” komanda

Asta ir Giedrius. “Ten, kur gera” komanda

Pirtis, masažai
Image of Audrius Bružas Vilkas

Audrius Bružas Vilkas

Tarptautinės Jogos Federacijos Hatha jogos instruktorius,
jogos klubo Oum.lt įkūrėjas, Mentalinės Aritmetikos vaikams ABAKUS.LT vadovas. Jogą praktikuoja nuo 2011m.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

Rytinė Gyvenimo medžio meditacija

Medituoti – tai nereiškia sėdėti užmerktomis akimis ir stebėti savo mintis, kurios kyla mūsų galvoje. Tol kol mes netikime, kad laimės ir kančios priežastys yra mumyse, visada kentėsime ir jausime nepasitenkinimą gyvenimo kelyje. Meditacija padeda pakeisti sąmonės kryptį nuo iliuzijos į tikrovę, pamatyti vidinę būseną, suprasti, koks ribotas ir nepastovus yra mūsų protas. Vidinė praktika padeda mažais žingsneliais perprogramuoti save, tuo pačiu keisdama gyvenimo kokybę.

Hatha Joga

Pagal jogos traktatus rytas yra geriausias laikas saviugdos praktikai. Jūs galite pozityviai pradėti savo dieną kartu su saule, kai viskas aplink nubunda. Auštant visur aplinkui tvyro jėga, todėl jogos praktika bus ypač efektyvi. Praktikos pradžioje atliksime kvėpavimo pranajamas. Pagal senovės raštus, kvėpavimo kontrolė yra lygiavertė gyvybės jėgos kontrolei ir yra svarbi technika savęs tobulinimui. Pagrindinį kompleksą pradėsime nuo apšilimo, jėgos asanų, tempimo pratimų. . Praktikos pabaigoje – apverstas asanas. Pabaigoje gilus atsipalaidavimas – shavasana. Darant apverstas asanas, mes analizuojame pagrindines jogos praktikos akimirkas, o šavasana tai atsipalaidavimas ir susikaupimas naujai dienai.

Jei po praktikos turėsite klausimų, galėsime juos aptarti.

Po kurio laiko patys pradėsite stebėti, kaip keičiasi jūsų diena, kaip ji tampa kokybiškešnė, ramesnė ir produktyvesnė.Ši jogos praktika tiks ne tik naujokams, bet ir pažengusiems, kurie nori tobulėti tiek dvasiškai tiek fiziškai.

Skaista ir dorybė arba kas yra telegonija?

Daugeliui tai net negirdėti terminai. Tačiau gamtos įstatymų nežinojimas neleidžia jų išvengti. Gan sukrečianti paskaita apie mums visiems labai svarbius dalykus, instrukcijas šventraščiuose ir protėvių palikime.

Pranajamos – kokios yra kvėpavimo praktikos? Kam jos reikalingos?

Vidutinis žmogus kiekvieną dieną įkvepia ir iškvepia daugiau nei 23 tūkstančius kartų. Tai atlieka automatiškai, visai nekontroliuodamas šio proceso. Jogoje egzistuoja požiūris, įrodytas prieš tūkstančius metų – žmogus gyvena lygiai tiek, kiek yra jam skirta įkvėpimų ir iškvėpimų. Kuo anksčiau jūs išsikrausite šį rezervą, tuo greičiau jūs būsite reinkarnuoti į kitą kūną. Norint ilgai, sąmoningai ir energingai gyventi, rekomenduojama išmokti kontroliuoti kvėpavimo procesą. Paskaitos metu išmoksime keletą klasikinių pranajamų ir kaip jas naudoti praktikoje.

 

Mantra OM tai Visatos dainavimas

Mantros – tai stiprus instrumentas savęs perprogramavimui.
Tai priemonė “išsivalyti” savo protą, kalbą, kūną.
Mantra <<OM>> skaidrina protą, atidaro energetinius kanalus ir stiprina gyvybinę energiją, išplečia ir valo aurą. Esant stipriam nerviniam susijaudinimui, ji yra nuraminanti. Suteikia jėgą viskam, į ką ji nukreipta. Be to, <<OM>> stiprina visas kitas mantras. Ši mantra atlieka valomąjį poveikį ir padeda sąmonei pakilti į aukštesnį lygį. Mantra <<OM>> saugo mūsų dėmesį nuo emocionalaus ir fizinio proto , nuo viso to, kas gali atitraukti sąmonę nuo gilesnio suvokimo lygio. Koncentracija, kartojant šią mantrą, pašalina visas kliūtis dvasiniame kelyje, protas tampa ramus.

 

Daugiau informacijos apie mokytoją bei praktikas galite rasti čia: www.oum.lt

Image of Audrius Bružas Vilkas

Audrius Bružas Vilkas

Joga
Image of Aušra Kuliešienė

Aušra Kuliešienė

Sveikatingumo asmeninė trenerė, nuolat besitobulinanti Active Training, Aeromix rengiamuose seminaruose Lietuvoje, taip pat ACE fitness ir Europe Active organizacijų narė. Veda sveikatingumo seminarus įmonėms. Inicijuota Mai Ram guru mokytoja aktyviai praktikuojanti jogą daugiau nei 5 metus.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

Mai Ram Yoga Open

Asanų ir pranajamos praktinė metodika, skirta visiems žmonėms, norintiems pradėti praktikuoti jogą. M.R.Y. Open pamokos metu mokomąsi taisyklingai kvėpuoti ir atlikti asanas, jų sekas, po kurių juntamas efektyvus poveikis, kuris skatina pažangą ir tobulėjimą.

Joga Nidra

Sąmoningo atsipalaidavimo praktika, paremta visiško fizinio, protinio, emocinio atsipalaidavimo metodu. Praktika padeda patekti į sąmonės gilumas ir pasiekti bei šalinti mūsų tikrą prigimtį blokuojančius kompleksus, įpročius, ydas, baimes ir įtampas. Joga Nidra atstato vidinę pusiausvyrą, atpalaiduoja, sustiprina atmintį, atveria kūrybinius sugebėjimus, įtakoja teigiamus asmenybės pokyčius.

Image of Aušra Kuliešienė

Aušra Kuliešienė

Joga
Image of Brigita Paulauskienė

Brigita Paulauskienė

Sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja bei diplomuota dizainerė. Fraktalus piešia nuo 2004m. Pirmosios lietuviškos knygos apie fraktalus autorė (2016m.)  Mokėsi pas metodo autorę Tanzilią Polujachtovą (Rusija). Veda seminarus visoje Lietuvoje ir užsienyje. Piešimo ir saviugdos mokyklos įkurėja.

 

Festivalyje ves šiuos užsiėmimus:

Fraktalinis piešimas-savęs pažinimas ir ugdymas per spalvas ir formas

Užsiėmimo metu spontaniškai, užmerktomis akimis kuriamos ir spalvinamos linijos. Užsiėmimo pabaigoje piešiniai skaitomi. Dalyviai sužinos naudingos informacijos apie save, apie savo charakterį, talentus, galimybes, sveikatą ir galbūt ateitį. Piešinys padės naujai į save pažvelgti. Dalyviai išmoks piešti fraktalinį piešinį-testą.Sužinos apie kitas, labai naudingas ir įdomias,šio,dar mažai žinomo, metodo galimybes susijusias su sveikata,santykių harmonizavimu,kūrybingumo atskleidimu,bei vidine korekcija. Gaus nuorodas,kaip toliau savarankiškai naudoti šį metodą.

Image of Brigita Paulauskienė

Brigita Paulauskienė

Fraktalinis piešimas
Image of Edita Esenku

Edita Esenku

Pirmoji Pabaltijo šalyse pas kinų meistrą Manteką Čija (Mantak Chia) sertifikuota instruktorė, meistro mokymuose Tailande dalyvauja jau šešerius metus. Oficiali Manteko Čija atstovė Lietuvoje moko meditacijų, daosių seksualinių praktikų, ciguno, daosių jogos. Tinklapių gydomojitaomeile.combadavimas.comsveikosmitybosbalansas.lt autorė, kuri nuolat dalijasi asmenine nefrito kiaušinio praktikos, badavimo ir mitybos patirtimi. Seksologė (KSU, prof. Gediminas Navaitis). Apie dao moteriškas praktikas Edita surengė netoli 100 seminarų visoje Lietuvoje, ji taip pat yra DVD video pamokų autorė, šiuo metu rašanti savo knygą.  

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Seksualinis Kung Fu moterims /Tao meilė moterims

Seminaro metu bus atskleistos kadaise buvusios slaptos senovės kinų moteriškos technikos, kurios ne tik keičia seksualinį gyvenimą iš esmės, bet ir suteikia daugiau gyvybinės energijos bei žvalumo. Moteris mokins kinų meistro sertifikuota dao praktikų instruktorė Edita Esenku, kuri mielai pasidalins savo asmenine patirtimi atliekant šias praktikas. Mokysitės ciguno, meditacijos ir seksualinių praktikų sintezės: stiprinsite fizinį ir energetinį kūną, sužinosite, kaip dirbti su nefrito kiaušiniu, kodėl verta masažuoti krūtis, kas turi įtakos moters gebėjimui patirti orgazmą, moteriškumui ir t. t.

Puslapiswww.gydomojitaomeile.com

Image of Edita Esenku

Edita Esenku

Dao (cigūnas, meditacija, seksualinės praktikos)
Image of Gabija Petronytė

Gabija Petronytė

Hatha jogos ir sąmoningo kvėpavimo mokytoja, Nirvana Fitness trenerė, studijos OM įkūrėja ir įkvėpėja. Nuo 2014 m pakeitusi gyvenimo kryptį nuo verslo iki dvasingumo ir sąmoningumo paieškų per jogą.
Gabija sako: Mano mokytojai yra visi sutikti žmonės gyvenimo kelyje. Iš kiekvieno yra ką išmokti, net ir iš mažo vaiko, jei tik priimi jį kaip mokytoją ir suvoki jo siunčiamą pamoką tau. Tačiau didžiausią įtaką mano dvasiniame kelyje padarė ir daugiausia tikrų žinių suteikė Gurudži Mai Ram Devi.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Hatha Joga

Hatha joga priklauso vienai iš keturių pagrindinių jogos krypčių – Radžajogai. Tai yra pats plačiausias ir moksliškiausias savirealizacijos kelias per proto valdymą, o Hatha joga yra metodų ir principų rinkinys tam pasiekti.  Atlikdami asanų (pozų) seką tvirtiname ir tempiame raumenyną. Tai lygiagrečiai derinama su taisyklingu kvėpavimu ir Pranayamos praktikomis, kurios aprūpina visą mūsų kūną deguonimi ir pripildo mus energijos.

Nirvana Fitness

Nirvana Fitness gimė iš augančio dėmesio kvėpavimo svarbai ir kvėpavimo įtakai mūsų gyvenime. Tai natūralus būdas pašalinti stresą, nerimą, lėtinį skausmą ir depresiją, detoksikuoti kūną ir protą bei prailginti gyvenimo trukmę per pakankamą kasdieninę oksigenaciją (kūno prisotinimą deguonimi).  

Nirvana Fitness nauda: Viso kūno tonizavimas ir papildoma energijos dozė Streso mažinimas ir laimės hormonų gamyba Kontroliuoji kvėpavimą – kontroliuoji savo streso poveikį Išsprendžiame lėtinio deguonies bado problemą Nirvana protui (meditacinis efektas). Atsinaujinimas ir atjaunėjimas (deguonis valo mūsų kraują).
Image of Gabija Petronytė

Gabija Petronytė

Joga, nirvana fitness
Image of Ieva ir Rolandas Žigoniai

Ieva ir Rolandas Žigoniai

Ieva Žigonė – regresijos terapijos praktikė, emocijų paleidimų praktikė, šamaninių praktikų atstovė, bioenergetikė. Ieva ir Rolandas – sutuoktinių pora, turint beveik 10 metų bendrystės patirties, praėję įvairius išbandymus, tam, kad suvoktų didžiąją meilę ir sąjungos šventumą. 8 metus pora taiko realybės transformacijos technikas, kuriomis dalinsis festivalio metu.
“Užsiėmimu metu dalinsimės savo patirtimi ir kaip kurti sąmoningus santykius net ir tada, kai atrodo jau nebėra prasmės būti kartu ir visiškai nebeliko vienijančio jausmo. Pasiekėme tikrai įspūdingų rezultatų ir esame tikri, kad kiekvienas žmogus gali tai pasiekti.”

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Santykių harmonizavimas

Santykiai su savimi, antraja puse, vaikais, tėvais, kitais artimaisiais. Tai labai svarbi sfera, kurioje mes augame ir tobulėjame. Užsiėmimo dalyviai išmoks labai efektyvią šamanišką techniką kaip paleisti nuoskaudas ir harmonizuoti santykius su svarbiausiais žmonėmis.

Norimos realybės kūrimas. Manifestacija

Visi mes esame dieviškos prigimties ir turime dovaną kurti savo realybę. Užsiėmimo metu dalyviai išmoks, kaip efektyviai kurti savo realybę. Pasidalinsime savo patirtimi ir stipriausiai veikiančiais įrankiais, kurie padeda kurti realybę taip, kaip nori.

Būtina turėti užrašų knygeles.

Image of Ieva ir Rolandas Žigoniai

Ieva ir Rolandas Žigoniai

Santykiai
Image of Ieva Žigonė

Ieva Žigonė

Regresijos terapijos praktikė, emocijų paleidimų praktikė, šamaninių praktikų atstovė, bioenergetikė.

Šiame gyvenime aktyviai praktikuoju virš 4 metų. Kai pradėjau matyti savo buvusius gyvenimus ten įgytos žinios tiesiog grįžo, taigi šiek tiek sutaupiau laiko šiame gyvenime. Mano praktikos yra išmoktos ir atrastos per savo patirtį. Išskyrus emocijų paleidimo techniką, kurios mokiausi pas Rytį Lukoševičių.
Šamaninių praktikų mokausi iš labai gerbiamo gyduolio iš Peru, Don Victor Estrada. 2 kartus buvau kelionėse Peru, kur įgavau nemažai patirties, kuria dalinuosi. Neišvengiamai įvykus pabudimui atsivėrė ir įgimti talentai bei gebėjimai, matyti dalykus, kurių nemato kiti. Tikiu, kad visi turi tą patį potencialą, taigi mano džiaugsmas yra įgalinti žmones atverti savo dieviškus talentus ir sugebėjimus.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Praeiti gyvenimai. Jų įtaką mūsų dabarčiai ir galimybės transformuoti mūsų buvusias patirtis.
Praktikos dalyviai gaus įrankius kaip dirbti su savo buvusiais gyvenimais, kaip daryti transformacijas ir taip keisti dabartį. Kaip atlaisvinti struktūrose užstrigusias energijas, kaip keisti pasąmoninius įsitikinimus, kaip pakeisti besikartojančias situacijas gyvenime.
Užsiėmime bus teorija ir praktika. Būtina turėti užrašų knygeles.

 

Susijungimas su dieviškąja prigimtimi

Kai kam žodis Dievas yra tabu. Šiuo užsiėmimo metu, mes mažai kalbėsime, bet pajusime, tai kas yra ta viską kuriančioji energija, kuri yra visur aplink ir kartu mumyse. Pajusime bendrystę vienas su kitu. Suvoksime, kad kiekviename iš mūsų yra ta pati dieviška energija. Tai nėra religinės pakraipos užsiėmimas. Skirta visiems tiems, kas jaučia ilgesį sieloje arba tiesiog nori pabūti nuostabioje energijoje su kuria susijungsime užsiėmimo metu.

Image of Ieva Žigonė

Ieva Žigonė

Regresinė terapija, bioenergetika
Image of Jovita Klevinskienė

Jovita Klevinskienė

Psichoterapeutė. Priklauso Lietuvos geštalto terapijos ir Europos geštalto terapijos asociacijoms. Konsultuoja suaugusius, poras, taip pat veda seminarus ir rašymo terapijos grupes.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus: 

Rašymo terapija
„Kai pasakai tiesą, tavo istorija keičiasi. Kai keičiasi tavo istorija, keičiasi gyvenimas.“ (M. Matousek) Rašymas – puiki psichoterapijos priemonė, padedanti atsipalaiduoti, geriau suprasti save ar įprasminti gyvenimo įvykius. Rašydami esame atviresni ir mums daug lengviau papasakoti tiesą. Tiesą apie tai, kas mes esame, kaip jaučiamės, ką manome. Rašymo terapija – tai procesas, kur svarbus ne rezultatas, o ramus ir saugus buvimas su savimi. Kai rašome grupėje, turime galimybę pasidalinti savo mintimis su kitais, išgirsti kitų istorijas ir pamatyti platesnes perspektyvas. Rašymo terapijos dirbtuvėse tyrinėsime savo autentiškumą, rašysime apie tai, kas aš esu, koks mano šešėlis. Jokia ankstesnė rašymo patirtis nebūtina.

 

Efektyvi komunikacija ir ginčų sprendimas poroje

Mūsų poreikiai skiriasi, mes esame skirtingi, todėl požiūrių išsiskyrimas ir konfliktai poroje – neišvengiami. Tačiau tai, kaip mes reaguojame į skirtumus ir kaip sprendžiame nesutarimus, mes galime pasirinkti. Nes skirtumai – tai ir galimybė augti, tiek asmeniškai, tiek ir kaip porai. Paskaitoje kalbėsimės apie tai, kokie yra nesutarimų poroje sprendimo būdai, kaip komunikuoti poroje, kad geriau girdėtume ir suprastume vienas kitą ir atliksime praktines užduotis, kad šiuos įgūdžius sustiprintume ir galėtume labiau mėgautis ir džiaugtis vienas kito draugija. Dalyvauti užsiėmime galima tiek vienam(ai), tiek kartu su savo pora.

Image of Jovita Klevinskienė

Jovita Klevinskienė

Geštalto terapija, psichoterapija
Image of Jurgita Veliulytė

Jurgita Veliulytė

Žmogaus funkcinės galimybės, jo laikyseną bei kūno adaptacijos galimybes, kaip kineziterapeutė, vertinu jau daugiau kaip 15 m. Siekiant didinti sveikatos sutrikimų turinčių žmonių aktyvų dalyvavimą gyvenime, kaip kūrėja ir kaip vykdytoja nuolatos dalyvauju tarptautiniuose reabilitacijos bei sporto projektuose.
Su sveikatos sutrikimais, kuriuos sukelia pasyvus gyvenimo būdas, susiduria didžioji dalis gyventojų. Mes nuolatos rūpinamės savo kūno švaros higiena, bet retas, kuris pagalvoja apie savo kūno fizinę higieną. Kūno fizinė būklė dažnai tapatinama su grožiu, bet “gražus” kūnas ne visada sveikas… Laikysenos bei judėjimo įpročiai, kūno pajautimas, raumenų balansas, judesio laisvumas tai judesio suvokimas apie kurį turėtų pagalvoti kiekvienas vos tik “atsistoja nuo kėdės”.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Kasdienis nejudrumas – kaip pakilti nuo kėdės

Suteiksiu informaciją apie mūsų fizinį kūną, kaip jis juda ir kodėl reikia judėti. Dalyviai sužinos koks judėjimas yra sveikas, o kuris jau nebe. Įgaus anatominių žinių. Praktikoje pajaus kas yra taisyklinga laikysena, kaip ją išlaikyti. Kaip išmokti judėti laisvai. Mankštos pavyzdžiai – judesiai būtini mūsų kasdienoje.

Image of Jurgita Veliulytė

Jurgita Veliulytė

Kineziterapija
Image of Kristina Savickaitė – Kazlauskė

Kristina Savickaitė – Kazlauskė

7 metus studijavo psichologiją ir psichologinę sveikatą  (VDU ir Open University), koučingo psichologija (International Academy for Professional Development) – 2 metus. Meno terapija/terapiniai metai – 8 (Leeds Beckett university). Įspūdingos ir įkvepiančios kelionių ir pilnos patirčių knygos “Iter vitae arba gyvenimo kelionė aplink pasaulį” bendraautorė.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Vizijų lenta

Praktinis užsiėmimas kaip naudoti vaizduotę ir vaizdinius įasmeninti savo svajones, įžvalgas. Kalbėsime ir išbandysime vizualizacijas asmeniniam praturtinimui, ir vėliau kursime vizijų lentą. Jei nori, dalyviai gali pasiimti įkvepiančių atviručių, vaizdinių. Bendro pobūdžio iškarpų bus parūpinta.

Ar galima ugdytis psichologinį atsparumą: pamokos iš gyvenimo kelionės aplink pasaulį.

Žmonės išmoks, kokius iššūkius jie gali sau kelti ne tik keliaudami į tolimesnes šalis, bet ir esant namuose. Kokie psichologinio atsparumo požymiai ir kaip galima juos išsiugdyti.

Eko-meno terapija

Kursime gilesnį ryšį su gamta meno pagalba. Ieškosime asmeninių metaforų per gamtą ir meną. Žmonės sužinos apie eko-meno terapiją ir patys išbandys kūrybos gamtoje naudą.

Ekoterapija ir miško dušas

Sensorinė patirtis, sąmoningumas, priėmimas, ryšys, autentiško ir gilesnio ryšio su gamta paieška.

 

 

Daugiau informacijos galite rasti čia: http://menopsichoterapija.lt/ , http://flumens.co.uk/

Image of Kristina Savickaitė – Kazlauskė

Kristina Savickaitė – Kazlauskė

Psichologija, meno terapija
Image of Laura Gaučytė

Laura Gaučytė

Šokėja, kelionių ekspertė, renginių organizatorė, sveikos gyvensenos puoselėtoja, “Ajurvedos Akademijos” studentė, sertifikuota NIA šokio trenerė, vedanti šokio treniruotes.

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

NIA šokio praktikos (rytinės)

NIA (Now I am) – tai holistinė kūno, proto ir sielos šokio praktika, savyje sujungianti 52 natūralius ir kasdienius judesius su šokių, kovos menais ir gydomosiomis metodikomis. Tai šokio, improvizacijos, vizualizacijos ir savo vidinės jėgos treniruotė, ne tik išmankštinanti kūną, bet ir atverianti nežabotas vidines galias. Kiekvienas užsiėmimas leidžia panirti į vis skirtingą užburiančią muziką, šokio magiją, kūrybą ir saviraišką. Praktika koncentruota į savo vidinio žvėries išleidimą pasišokti, paleisti visas nuostatas, blokus, atverti užvertas duris ir pajusti laisvę, džiaugsmą, meilę, buvimą be kaukių.

Image of Laura Gaučytė

Laura Gaučytė

NIA šokio praktika
Image of Madhavi Ligita Ilgutytė

Madhavi Ligita Ilgutytė

 

Sertifikuota kvėpavimo terapijos, rebefingo, sąmoningo kvėpavimo praktikė. Kvėpavimo meno mokėsi pas puikius savo srities specialistus: Dalią Beatą Kasmauskaitę ir Dan Brule. Turimos medicinos magistro žinios ir kvėpavimo terapijos mokslai puikiai dera ir papildo vienas kitą. Sąmoningą kvėpavimą praktikuoja nuo 2013 metų, veda individualias ir grupines sąmoningo kvėpavimo intensyviai sesijas.
Festivalio metu ves:
Sąmoningo kvėpavimo sesija. Paprasti būdai atsipalaiduoti!
Sąmoningo kvėpavimo sesija. Atsiveriu visatos dovanoms!
Sąmoningo kvėpavimo sesija. Gyvybė teka manyje!
Sąmoningo kvėpavimo sesija. Aš jaučiu savo širdį!  

Sąmoningas kvėpavimas paliečia giliausius sąmonės ir pasąmonės lygius. Giliai ir taisyklingai kvėpuojant išeina per daugelį metų susikaupęs stresas ir pradedama sveikti. Su kvėpavimu paleidžiami įvairūs jausmai ir emocijos: skausmas, apmaudas, nusivylimai, pyktis, baimės, nerimas. Dvasiniu lygiu šis kvėpavimas gydo, nes keičiasi požiūris į gyvenimą, mintys, tikslai. Griaunami sąmoningi ar pasąmoningi apribojimai. Šis metodas – savęs tobulinimo ir pažinimo proceso dalis. Sąmoningo kvėpavimo metu, išlaisvinus įtampas, atsipalaiduoja kūnas, atsiveria kitokia būsena, intuicija ir suvokimai. Taip pat tai – savo ribų išplėtimas, sugebėjimas daugiau paleisti ir daugiau priimti, atsipalaiduoti ten, kur atrodė neįmanoma atsipalaiduoti, išsilaisvinti iš ribojančių įsitikinimų sūpuoklių, gauti energijos pokyčiams, išsigydyti vidines žaizdas, o gal net ir ligas… Tai ir dar daugiau vyksta praktikuojant sąmoningą kvėpavimą. Žmonės, kurie turi sąmoningo kvėpavimo patirties, teigia, kad tai labai stipri ir gili praktika, kuri padeda pažinti save ir išsilaisvinti nuo įtampų, ribojančių įsitikinimų.
Image of Madhavi Ligita Ilgutytė

Madhavi Ligita Ilgutytė

Sąmoningas kvėpavimas, Rebefingas
Image of Sigita Juzumaitė

Sigita Juzumaitė

Marmos masažo specialistė, sveikos gyvensenos lektorė. Marmos masažą atlieka nuo 2005m. 2 metus mokėsi pas Vladimir Skobelev Omkar.

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Leela žaidimas

Leela, 2000 metų senumo transformacinis, savęs pažinimo žaidimas.
Tai 72 langeliai, kurie atspindi 72 būsenas, kurias patiriame gyvenime.
Meti kauliuką ir pamatai – kame buvai, kame esi ir koks geriausias kelias toliau.
Du metus Sigita asistavo Omkar -Vladimir Skobelev, gavo iniciaciją ir dabar pati veda Leela.
Kai pradedi žaisti , nieko nėra įdomiau ir svarbiau už žaidimą.

Plačiau: https://lila.lt/2018/10/vladimir-skobelev-omkar-lila-zaidimas

Individuali sesija:

Marmos masažas
Marmos – tai energetiniai centrai, išsidėstę žmogaus kūno eteriniame energoinformacinio lauko lygmenyje, per kuriuos į organus patenka gyvybinė energija. Kiekviena marma – kai kurios jų sutampa su vadinamosiomis čakromis ar biologiškais aktyviais taškais – turi savo „langelius“ kūno paviršiuje, kurie susiję su penkiais elementais – oru, žeme, vandeniu, ugnimi, eteriu. Marmos – sudėtinė ajurvedos sistemos dalis, didelį vaidmenį vaidinanti gydymo, profilaktikos, reabilitacinės, dvasinių praktikų sferoje. Marmos susijusios su gyvybiškais svarbiais organais – širdimi, šlapimo pūsle, kaulais, audiniais bei energetiniais kanalais. Stimuliuojant Marmos taškus valosi energetiniai kanalai, žmogus atsipalaiduoja. Masažas pabudina tai, kas labai giliai miegojo… Žmogų užplūsta vaizdiniai, vieni žmonės pravirksta, kiti – juokiasi, trečius apima begalinis noras veikti arba, atvirkščiai, miegoti. Tai labai individualu. Festivalio metu galėsite apsilankyti individulioje Marmos masažo sesijoje. 
Image of Sigita Juzumaitė

Sigita Juzumaitė

Marmos masažas, Lila
Image of Tatjana Strelkovė

Tatjana Strelkovė

Molekulines ir biologines fizikos specialistė, sveikos gyvensenos propaguotoja, psichologė. Žmogaus biolauko specialistė. Dirba šioje srityje nuo 2002 m. Baigė kosmoenergetinę ir specpsichologijos mokyklą Maskvoje. Taip pat mokėsi Maskvos institute, fizikos ir technologijų fakultete (valstybinis universitetas-magistro laipsnis, molekulinė ir biologinė fizika).

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Auros (biolauko) matavimas (fotografija)

Auros matavimu nustatoma žmogaus energetinė būklė paskutiniu metu, matosi sveikatos arba psichologinės problemos. Žinant savo silpnas vietas, galima kryptingai dirbti, kad atstatyti savijautos balansą. Taip pat šiuo metodu parodomas čakrų išsidėstymas, jų balansas ar disbalansas.

Metodas apjungia savyje pagrindines funkcijos:

– Vizualizaciją ir nustatymas žmogaus energetinės būkles. Žmogus gauna pilną informaciją apie fiziologinį ir energetinį statusą viso organizmo ir kiekvieno vidinio organo atskirai. Metodas padeda įvertinti žmogaus būklę ir nurodyti energetinius centrus(čakras) kurias reikia subalansuoti.
-Energetinės būklės koregavimas. Žmogui siūlomos tam tikros koregavimo priemonės (tinkamų jogos asanų atlikimas, meditacija ir kitos praktikos).

Image of Tatjana Strelkovė

Tatjana Strelkovė

Bioenergetika, aura
Image of Vadimas Strelkovas

Vadimas Strelkovas

9 metus praktikuoja jogą. Mokėsi Šivanandos jogos centre, Prasad Rangnekar (Indija), iš gongo meistro Vyrenijaus Andrijausko (Lietuva), iš Vadimo Gavrilovo (Rusija).

 

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Tibetiečių praktika kūno atsinaujinimui ir ilgaamžiškumui

Užsiėmimas sudarytas iš 5 tibetiečių lamų praktikos pratimų, kurie susipina su skirtingų Hatha jogos krypčių asanomis, kurių dėka kūnas jaunėja. Užsiėmimo pabaigoje jūsų laukia gilus atsipalaidavimas su gongu ir dainuojančiais Tibeto dubenėliais. Užsiėmimo trukmė: 1,5 val.

Klasikinės Hatha jogos užsiėmimas

Klasikinės Hatha jogos užsiėmimas. Šiame užsiėmime Vadimas pristatys harmonizuojantį, gydantį kūną ir sielą asanų (statinių padėčių) ir pranajamos (kvėpavimo pratimų) kompleksą. Užsiėmimas nuramins protą ir padidins gyvenimo potencialą. Užsiėmimo pabaigoje – gilus atsipalaidavimas su gongu ir dainuojančiais Tibeto dubenėliais.

Užsiėmimo trukmė: 1,5 val. 

Image of Vadimas Strelkovas

Vadimas Strelkovas

Joga, judesio praktika
Image of Vytas Lu

Vytas Lu

Sertifikuotas instruktorius, lektorius, oficialus meistro Manteko Čija atstovas Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų praktikuoja jogą, mokėsi Iyengar ir dinaminės jogos sistemos pas Godfrey Devereux ir Corine Biria. Daugiau nei 12 metų praktikuoja pagal meistro Manteko Čija sistemą: dao meditacijos, ciguno ir seksualinės praktikos. Moko dao praktikų pagal meistro Manteko Čija sistemą kartu su Edita Esenku projekte “Gydomoji Tao Meilė”.

Festivalio metu ves šiuos užsiėmimus:

Seksualinis kung fu vyrams

Tik vyrams skirtas užsiėmimas, kuriame sužinosite apie tai, kaip vyrai gali tausoti savo gyvybinę energiją ir augti dvasinėse praktikose tiek gyvenant vienam, tiek poroje, kaip tarpvietės treniruotumas daro įtaką malonumo poroje patyrimui, kiek svarbus emocinis planas žengiant į seksualinių praktikų sritį, kaip vyrai gali transformuoti seksualinę energiją ir t.t.

 

Image of Vytas Lu

Vytas Lu

Dao (cigūnas, meditacija, seksualinės praktikos)
Image of Vytautas Šumacheris

Vytautas Šumacheris

Licenzijuotas masažo specialistas specializuojasi šioje srityje 10 metų. Mokėsi Vilniaus medicinos kolegijoje, vėliau Karaliaus Mindaugo profesinio ruošimo centre. Tailandietišką masažą atlieka penktus metus. Mokėsi pas vieną geriausių tailandietiško masažo specialistų Lietuvoje D.Petrušį. Percepcinės osteopatijos mokytojas Dmitrijus Talis, Izraelis.

 

Festivalio metu atliks šio tipo masažus:

Tailandietiškas masažas  

Masažas pakelia bendrą sveikatos būklę, apsaugo nuo ligų, o joms atsiradus, gali tapti gydymo priemone, atgaivina žmogaus kūno veiksmingumą ir sureguliuoja vidaus organų veiklą. Taip pat padeda pašalinti toksinus iš organizmo. Padeda limfinei liaukai paskirstyti hormonus organizme bei padeda organams veikti „teisingai“, kas nulemia galimybę gyventi sveikesnį ir ilgesnį gyvenimą. Efektyvus malšinant skausmą, gydant sausgyslių patempimus, uždegimus, sukietėjimus raumenyse, gerina sausgyslių ir sąnarių būklę. Mažina vidurių užkietėjimus, padeda atstatyti raumenis bei pažeistus audinius visame kūne. Tailandietiškas masažas atliekamas ant specialaus kilimėlio. Jo metu nėra naudojami aliejai. Masažuojamas visas kūnas. Pacientas yra apsirengęs patogius, laisvus rūbus. Apnuoginęs tik pėdas ir plaštakas. Masažo metu naudojami spaudimo, tempimo, lenkimo būdai.

Percepcinė osteopatija

Percepcija- suvokimas (kurioje kūno vietoje yra disfunkcija) Osteopatija- gydymo principas suvokiant, kad žmogus yra vieninga visuma. Daugelį ligų sukelia struktūriniai pokyčiai. Juos pašalinus, organizmas turi galimybę pasveikti pats, nenaudojant vaistų. Procedūra yra visiškai neskausminga ir saugi nes organizmas nėra veikiamas fiziškai. Osteopatas uždeda savo rankas ir pojūčių dėka nustato disfunkcijų vietas. Specialios technikos būdu jas pašalina ir duoda impulsą organizmui sveikti pačiam.

Puslapis: www.facebook.com/TTMmasazai/

Image of Vytautas Šumacheris

Vytautas Šumacheris

Masažai